Avatar
0
vuong rm Beginner
vuong rm Beginner
Hỏi về queue ?
Em muốn tạo một queue để sử dụng FIFO trong hệ thống của mình , thì còn cách nào khác ngoài sử dụng Queue trong Collections không ạ . E thấy Kafka có vẻ có , mà e muốn lấy kiểu theo số lượng tùy ý  chứ ko phải kiểu listen queue liên lục .
Answer