Avatar
0
Minh Nguyên Beginner
Minh Nguyên Beginner
Tạo rồi xóa hay cập nhật, cái nào sẽ tốn resource hơn ?
Em đang muốn lưu token vào db, nhưng mà em đang thắc mắc là thường mấy anh lưu vào db rồi xóa xong tạo cái khác hay lại tạo 1 field active rồi sửa, cái nào sẽ đỡ tốn resource hơn ạ
Answer