Avatar
1
Young Monkeys Beginner
Young Monkeys Beginner
Xử lý anotation như kiểu @UserId nằm ở đâu
anh ơi em hỏi chút, cái đoạn mà a sử dụng anotation như kiểu @UserId, thì đoạn xử lý cho các thông tin của thằng userID này ở đâu anh nhỉ, em muốn xem xử lý của nó thì xem ở đâu ạ
Answer