Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN
Em chuẩn bị làm đồ án chuyên ngành, em hướng đến làm website kết hợp trí tuệ nhân tạo. Em vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng hay, mọi người cho em một số gợi ý về đề tài hay, hoặc chủ đề đang được quan tâm để em suy nghĩ đề tài cho mình với ạ ! Em cảm ơn mọi người !
Answer
Avatar
1
Sơn Ngọc Beginner
Sơn Ngọc Beginner
AI sẽ thế nào khi Web3 hoàn thiện và phát triển
Khi mà web3 phát triển hoàn thiện, đồng nghĩa với việc data của user sẽ được public trên blockchain. Vậy liệu đây sẽ thuận lợi cho việc phát triển các Model AI không ạ?
Answer