Avatar
0
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
[BadQuestionCauseCodeInImage]Phân trang
Chào anh , lại là em đây. Hôm nay em post bài vì e có chút vấn  đề khi giải quyết phân trang. <ol> <li>Em có đoạn code phân trang filter status như thế này<img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/12/Screenshot-2022-12-26-094320.png" /></li> <li>Giờ e muốn chuyển sang dùng map như thế này :<img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/12/Screenshot-2022-12-26-094447.png" /></li> <li>Vấn đề : Em không biết truyền giá trị map này vào dòng filter trong PageIml như thế nào . Em cảm ơn</li> </ol>
Answer