Avatar
1
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
Xử lý java khi saveall vào database 1 danh sách có nhiều dữ liệu
Em đang saveall 1 list có rất nhiều dữ liệu,  thực hiện lưu trữ rất lâu. Em muốn hỏi là khi thực hiện như vậy thì nên làm như nào ạ.
Answer