Avatar
0
hovanvydut Beginner
hovanvydut Beginner
Hỏi về Buffered Streams
Em có đọc về Buffered ở Java Tutorial Oracle, cũng có xài tuy nhiên cũng chưa hiểu rõ về nó lắm. Theo tài liệu thì dùng Buffered thì giảm số lần request read/write xuống disk, nhưng làm thế nào để giảm thì em ko hiểu lắm ạ. <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-1114" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/08/Screenshot-from-2021-08-30-10-41-22.png" alt="" /> <p> </p> <p> Em cảm ơn mọi người đã đọc bài và giúp đỡ ạ. </p>
Answer