Avatar
0
Nguyễn Hiếu Beginner
Lỗi khi save data với JPA
Chào mọi người ạ.Cho em hỏi khi dùng method SAVE có sẵn trong JPA thì bị lỗi  "could not execute statement"  thì có những nguyên nhân nào có thể gây lên lỗi này ạ.Em cảm ơn ạ .
Answer
Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về Code first và Database first
Chào mọi người ! <p> </p> <p> Em có một câu hỏi muốn hỏi mọi người ở các dự án thực tế về Java web có sử dụng Jpa-Hibernate khi bắt đầu dự án thì thường triển khai theo kiểu <strong>code first</strong> hay kiểu <strong>database first</strong> ạ ? Cho em xin hỏi về ưu nhược điểm của 2 cách này. </p> <p> </p> <p> Em cám ơn mọi người ! </p>
Answer
Avatar
0
hovanvydut Beginner
hovanvydut Beginner
Hạn chế Spring Data JPA và cách khắc phục
Chào mọi người, <ol> <li>Em hiện đang dùng spring data jpa để viết phần repository cho một ứng dụng spring (bên dưới db là mysql), thì trong một số trường hợp em muốn custom thì phải dùng thêm annotation @Query, hoặc đôi lúc em chỉ muốn check thử cặp id trong bảng trung gian many to many tồn tại không thì nó lại phải join hoặc em chỉ muốn lấy một số field từ
Answer