Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Làm thế nào để biết được còn commit nào chưa được merge?
Chào mọi người. Hiện tại em đang gặp vấn đề như sau nhờ mọi người trả lời giúp em với ạ. <ul> <li>Hiện tại trên git em có 2 nhánh pharse_1 và pharse_2 </li> <li>Em muốn tìm những commit trên nhánh pharse_1 mà chưa được merge vào nhánh pharse_2 </li> <li>Sau khi tìm thì sẽ merge những commit đó từ pharse_1 vào pharse_2 </li></ul> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer