Avatar
1
Vo Thanh Vuong Beginner
Vo Thanh Vuong Beginner
IOC và Dependency Injection
Anh có thể giải thích 2 khái niệm này chi tiết và cho e 1 code ví dụ cụ thể được không ạ?
Answer