Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Khi nào thì nên và làm thế nào để viết unit vs integration test có ý nghĩa anh nhỉ?
Khi nào thì nên và làm thế nào để viết unit vs integration test có ý nghĩa anh nhỉ?
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cover unit test
Anh ơi, làm thế nào quét hết tất cả các case có thể có của 1 feature. Sau khi có test case, mình viết code nên đảm bảo bao nhiêu phần trăm và giả sử là 90 phần trăm thì 10 phần trăm còn lại mình bỏ qua thông thường rơi vào những case như nào
Answer
Avatar
0
Phạm Tiến Đạt Beginner
[Unit Test] Có cách nào cấu hình sử dụng @MockBean với Spring boot test and Cucumber?
Xin chào, <p> </p> <p> Mọi người cho mình hỏi có cách nào cấu hình sử dụng @MockBean với Spring boot test and Cucumber? </p> <p> </p> <p> Dựa trên câu hỏi thread này mình setup chạy bình thường. Nhưng nếu mình apply thêm cả cucumber vào thì @MockBean không được. </p> <a href="https://stackask.com/question/spring-boot-integration-test-su-dung-co-ca-mockup-lan-service-that/" target="_blank">https://stackask.com/question/spring-boot-integration-test-su-dung-co-ca-mockup-lan-service-that/</a>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
[Go]Thư viện unit test xuất được tỉ lệ coverage ra html file
Bên java mình có thể xuất được tỉ lệ coverage kiểu này: <a href="https://coveralls.io/builds/40395454">https://coveralls.io/builds/40395454</a> bên go có thư viện nào support không mọi người nhỉ?
Answer