Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Xử lý kiểu dữ liệu Blob trong database h2 spring boot
Em chào mọi người <p> </p> <p> Em đang tìm hiểu dữ liệu Blob sử dụng H2 DB của spring boot kiểu dữ liệu này có thể lưu tất cả các dạng file phải k ạ? Và trong spring có hỗ trợ convert File từ java để lưu xuống db với kiểu Blob k ạ? Em cảm ơn </p>
Answer