Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về Spring AOP
Mọi người cho em hỏi khi tìm hiểu về Spring thì em có gặp 1 cái gọi là Spring AOP. <p> </p> <strong>Mọi người cho em hỏi là khái niệm này có cần thiết khi học Spring không ạ ? Nếu có thì áp dụng cho những việc gì trong thực tế ?</strong> <p> </p> <p> Em có đọc qua rồi mà vẫn chưa rõ lắm. </p> <p> </p> <p> Em cám ơn ! </p>
Answer