Avatar
1
Trần Quốc Đạt Beginner
Promise có bất đồng bộ không?
Hello anh! Em có đọc qua Bài viết về Single thread. Bài chia sẻ rất hay, nó làm em thay đổi cả suy nghĩ trước giờ về Promise. <p> </p> <p> Trước giờ em cứ nghĩ Promise nó rất thần kì, nó sẽ tự động đưa code bên trong constructor's callback ra một "stack nào đó", đợi đến khi main stack trống, event loop push ngược lại vào main stack như setTimeout, setInter
Answer