Avatar
1
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Ứng dụng của zookeeper trong các hệ thống
Hi ae. AE đã từng sử dụng zookeeper có thể chia sẻ cùng em những ứng dụng thực tế của nó trong các hệ thống backend với ạ. Khi sử dụng zookeeper thì sẽ thường sử dụng với những component nào nữa và tại sao ạ? <p> </p> <p> Cảm ơn anh em. </p>
Answer
Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Ý nghĩa của anotation
Hi a Dũng, <p> Cho em hỏi các anotation sau có ý nghĩa gì ạ. </p> <p> Em cảm ơn. </p> <p> @EzyConfigurationBefore </p> <p> @EqualsAndHashCode </p> <p> @MappedSuperclass </p> <p> @Data </p> <p> @Retention </p> <p> @Inherited </p> <p> @Target </p>
Answer