Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Sử dụng tài khoản ethereum để login cho các ứng dụng khác
Ethereum nói riêng hay blockchain nói chung đều sử dụng <strong>chữ ký số</strong> để ký và xác thực giao dịch, vậy nên chúng ta cũng có thể tận dụng cơ chế này cho phép người dùng có địa chí tài khoản etherum tạo được tài khoản trên hệ thông của chúng ta, các bước bao gồm: <p> </p> <ol> <li>Người dùng tạo một mật khẩu bất kỳ, chuyển mật khẩu này về dạng h
Answer