Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Liệt kê các câu hỏi phỏng vấn .NET OOP
Em sắp đi phỏng vấn fresher .NET ! <p> Em cũng từng đi phỏng vấn vài chỗ và họ có hỏi về OOP , em trả lời theo kiến thức đã học trên trường nhưng họ nói chưa hiểu và chưa đầy đủ ! </p> <p> Em tạo question này để hỏi mọi người ai có tài liệu hay bộ câu hỏi về phỏng vấn OOP nào được không ạ ! Em cảm ơn ! </p>
Answer