Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách stress test dự án
Hi anh, anh có phải stress test cho dự án k, thường anh dùng công cụ gì để stress test 1 dự án ạ, làm sao biết mình nên tối ưu phần nào để tăng tải hệ thống
Answer