Avatar
0
cường hoàng nguyễn Beginner
Giải thích tác dụng và cách sử dụng của folder Java trong Maven Project
<img class="alignnone size-full wp-image-4213" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/01/Capture.png" alt="" /> <p> </p> <p> Cho em hỏi : </p> <ul> <li>tại sao chỉ được tạo ,java trong folder này ?</li> <li>Giờ em muốn tạo 1 folder tương tự ví dụ như CuongFramework và tạo thêm các .java trong đó thì làm như thế nào ạ?</li> </ul>
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Sử dụng maven để kiểm tra lỗ hổng bảo mật của các dependencies
Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh này: <p> </p> <pre> mvn org.owasp:dependency-check-maven:check </pre> <p> </p> <p> Để kiểm tra liệu các dependencies liệu có dính lỗ hổng bảo mật nào không nhé. Lần đầu tiên chạy có thể mất 20 phút để nó download dữ liệu từ National Vulnerability Database (NVD) cung cấp bởi NIST: <a href="https://nvd.nist.gov" target="_blank" rel="noopener">https://nvd.nist.gov</a> </p> <p> </p> <p> Kết quả chúng ta nhận được sẽ kiểu: </p> <p> </p> <pre> One or more dependencies were identified with known vulnerabilities in [project name]: log4j-1.2.17.jar (pkg:maven/log4j/log4j@1.2.17, cpe:2.3:a:apache:log4j:1.2.17:*:*:*:*:*:*:*) : CVE-2019-17571, CVE-2020-9488, CVE-2021-4104 See the dependency-check report for more details. </pre>
Answer
Avatar
0
dungtv Explainer
dungtv Explainer
Lỗi không add được maven archetype trên IntelliJ
Lỗi không add được maven archetype trên IntelliJ phải làm thế nào nhỉ?
Answer