Avatar
1
Nguyen An Beginner
Nguyen An Beginner
Giải quyết vấn đề thu thập dữ liệu
Em chào anh , lại là em đây . <ul> <li>Hiện tại em đang có một vấn đề cần giải quyết chính là : </li></ul> <p> Website của em sẽ có 2 user là : Marketing và Volunteer </p> <ol start="1"> <li>Nhân viên Marketing sử dụng jotform để tạo form đăng ký , giờ em muốn xây dựng một website để thu thập dữ liệu từ form đó, sau đó sẽ List ra danh sách người đăng ký sự kiện , xem bao nhiêu người đăng ký , bao nhiêu người tham gia , volunteer sẽ xem những sự kiện nào mình đã từng tham gia. Mỗi tháng công ty sẽ có sự kiện và thống kê 1 năm vừa qua. </li> <li>Em chưa biết cách thiết kế UI như thế nào cho hợp lý . Mong anh cho em hướng đi</li></ol>
Answer