Avatar
0
Nam Nguyen Beginner
Nam Nguyen Beginner
Giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong c
Mọi người cho em hỏi sự giống và khác nhau giữa async await và multi thread trong C<h1>với ạ? </h1> <p> Khi nào thì mình nên dùng async await, khi nào thì mình nên dùng multi thread ạ? </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn ạ. </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Lấy giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange?
Các bác cho em hỏi làm cách nào để lấy được giá trị của TextBox trước và sau sự kiện OnTextChange nhỉ? <p> Em cảm ơn ạ </p>
Answer
Avatar
0
Thanh Nguyen Beginner
Thanh Nguyen Beginner
C<h1>leaf xnet</h1>
Khi e send request post, data trả về tiếng việt bị lỗi dấu, e phải xử lý sao, e dùng xnet của c<h1></h1> <pre> string Data = "catID=0&amp;industryID=0&amp;page=" + i + "&amp;pageSize=50&amp;type=0&amp;code=&amp;businessTypeID=0&amp;orderBy=Code&amp;orderDir=ASC"; internal static string VietstockCookies = "ASP.NET_SessionId=lrbfkpfxdmwmj05mrq5blgfq; __RequestVerificationToken=k9bwKfd4YGZQAeP0ZL9z6wfdxO6RSL5FtBF1xcKzT0RIXpnei9AWbh0jxhrwG680efzGXzHV7ljZcVBligOasDq9TKgOp4TcMAtPYdlmFCw1; _ga=GA1.2.216441510.1629814377; _ga=GA1.3.216441510.1629814377; language=vi-VN; vts_usr_lg=100EAEFC480D67EB6D1BB84A7AA7CEAEB7ABC3D2D530D4976F32BBAD17E8024A7F2CB97A1FD9022CFBC8275195B07F63EE7B50C5ADFE9BFE7B85FAC991F7D12F08C56951DDDE451BEC11EBAA55B3AE427E65A64BDFAD4B11BF40F0F2A5C64F6FA018935553CF1BEFF16DF2D531F9C7ACE42341AB58780051EF49AB5BB73862F0; Theme=Light; isShowLogin=true; finance_viewedstock=A32,; _gid=GA1.2.1439481456.1633162407; _gid=GA1.3.1439481456.1633162407; ats_ads_referrer_history=%5B%22%22%5D; _gat_UA-1460625-2=1; __gads=ID=d26fadf65c45ca0f-2285f5fc06cc00e1:T=1629814377:RT=1633162469:S=ALNI_Ma2tHezNBgRnckhTpzYh35GAHhjbw"; string Post = SQL.Request.Post("https://finance.vietstock.vn/data/corporateaz", VietstockCookies, Data, ContentType); public static string Post(string url, string cookies = null, string data = null, string contentType = null) { while (true) { try { Leaf.xNet.HttpRequest xNetRequest = new Leaf.xNet.HttpRequest(); Leaf.xNet.CookieStorage Cookies = new Leaf.xNet.CookieStorage(); //Cookies.Add(""); xNetRequest.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36"; xNetRequest.AddHeader("Cookie", cookies); //xNetRequest.SslProtocols = System.Security.Authentication.SslProtocols.Default; string PostData = null; PostData = xNetRequest.Post(url, data, contentType).ToString(); if (PostData != null) return PostData; } catch (Exception ex) { Console.WriteLine("Post url " + url); Console.WriteLine("data " + data); Console.WriteLine("Exception " + ex); Thread.Sleep(5000); } } } </pre>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Cấu hình chạy batch
Chào mọi người! <p> Hiện tại em đang gặp vấn đề như thế này nhờ mọi người tư vấn giúp em với ạ. </p> <p> Em có 2 batch cần chạy định kỳ. </p> <p> Batch01 chạy hàng ngày vào lúc 2h sáng. </p> <p> Batch02 sẽ chạy vào ngày đầu tiên của tháng khi Batch01 chạy xong. </p> <p> Em cảm ơn ạ! </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Con đường để trở thành Senior C<h1>?</h1>
Chào mọi người! <p> Mọi người cho em hỏi con đường để trở thành senior c<h1>thì cần đi qua những gì ạ? </h1> Em cảm ơn! </p>
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
[.Netcore] Cài đặt thread pool trong C
Theo mọi người, cài đặt Thread Pool kiểu này trong C<h1>.netcore có vấn đề gì không? <a href="https://github.com/tvd12/csharp-examples/blob/master/examples/MultiThreading/ThreadPool.cs">C# Thread Pool</a></h1>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Bản chất generics trong C<h1>là gì?</h1>
Theo mọi người bản chất generics trong C<h1>là gì? </h1> <ol start="1"> <li>Ép kiểu về loại đối tượng mong muốn </li> <li>Trình dịch sẽ biên dịch thành các lớp cụ thể, ví dụ List sẽ được biên dịch thành ListInt</li></ol>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Những lưu ý khi phân trang dữ liệu
Chào mọi người. Mọi người cho em hỏi khi phân trang dữ liệu mình cần lưu ý những gì ạ? <p> Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Service trong .net
Chào mọi người. Hiện tại em đang có vấn đề như này nhờ mọi người giải quyết giúp ạ. <ul> <li>Yêu cầu chức năng: </li></ul> <p> + Sau khi gửi mail sẽ update trạng thái là đã gửi request gửi mail. </p> <p> + Sau khi nhận thông báo gửi mail thành công từ webhook của server mail sẽ update trạng thái là gửi mail thành công và tiến hành gửi mail thông báo. </p> <ul> <li>Mong muốn: </li></ul> <p> + Hiện tại em muốn chia thành 2 service là </p> <p> ・ Service gửi mail </p> <p> ・ Service update trạng thái mail </p> <p> + Code sẽ kiểu như thế này: </p> <pre> public class ServiceSendMail : IServiceSendMail { IServiceUpdateStatusMail _b; public ServiceSendMail(IServiceUpdateStatusMail b){ _b = b; } public void SendMail(){ _b.UpdateStatus(); } } public class ServiceUpdateStatusMail : IServiceUpdateStatusMail{ IServiceSendMail _a; public ServiceUpdateStatusMail(IServiceSendMail a){ _a = a; } public void UpdateStatus(){ _a.SendMail(); } } </pre> <ul> <li>Vấn đề gặp phải: </li></ul> <p> Lỗi stackoverflow exception </p> <p> </p> <ul> <li>Cách làm tạm thời: </li></ul> <p> + Gộp 2 service vào 1 </p> <p> </p> <p> Mọi người còn cách nào hay ho hơn không ạ. Chỉ giúp em với </p> <p> Em xin cảm ơn trước ạ. </p>
Answer
Avatar
1
Senior Inter Beginner
Senior Inter Beginner
So sánh RabbitMQ và gRPC
Hello mọi người, trong quá trình tìm hiểu RabbitMQ và gRPC, mình vẫn chưa phân biệt được khi nào nên dùng 1 trong 2 thằng này. Ai có kinh nghiệm có thể chia sẻ lại cho mình với ạ. Thanks !!!
Answer
Avatar
1
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Phỏng vấn vị trí fullstack dev c<h1>thì cần những gì?</h1>
Như tiêu đề bài viết. Mọi người cho em hỏi cần chuẩn bị những gì cho vị trí fullstack <p> developer ạ. </p> <p> Mọi người giúp em trả lời mấy mục dưới đây với ạ. </p> <ul> <li>Kiến thức cơ bản </li> <li>Backend (c<h1>) </h1> </li> <li>Fontend (reactjs) </li> <li>Các kiến thức khác </li></ul> <p> Em cảm ơn. </p>
Answer