Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Có nên dùng socket cho chức năng tracking location giống grab?
Ứng dụng của em hiện tại có khoảng 100k người dùng, và có chức năng tracking location như của grab, vậy có nên dùng socket không anh nhỉ? <p> </p> <p> Http em sợ server k chịu tải được anh, vì cứ 5s là gửi request lên server 1 lần để update location </p>
Answer