Avatar
1
hungw7 Beginner
hungw7 Beginner
Write and read only for MySql replica in Golang
Em đang muốn triển khai 1 service bằng Golang kết nối với 1 cụm MySql replica cụ thể sẽ write vào master và chỉ đọc từ các slave, ví dụ với MongoDb thì em chỉ cần định nghĩa tất cả trong connectionString và mongo sẽ lo việc ghi vào master và đọc từ slave. Không biết MySql có hỗ trợ hay Golang có package nào hỗ trợ như vậy được không ạ.
Answer
Avatar
1
Tô Cao Nguyên Beginner
Cách cấu trúc và định nghĩa tree trong mysql
giả sử mình có 1 tree như sau: <p> </p> <img class="content-img" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/08/Screenshot-2022-08-08-191218.png" /> <p> </p> <p> làm thế nào để lưu và tìm ra các con cháu của 1 node? </p>
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Các toán nào sử dụng được index trong MySQL?
Các toán nào sử dụng được index trong MySQL?
Answer
Avatar
0
THUY TRAN Beginner
THUY TRAN Beginner
Cannot connect to MySQL Workbench on mac m1
Đã cài được trên Mac M1, tuy nhiên không thể setup được connection. <p> </p> <p> Không biết có ai đã từng gặp chưa ạ? </p> <p> </p> <p> Ver: mysql-workbench-community-8.0.20-winx64 </p> <p> </p> <p> Lỗi: </p> <p><b>Failed to Connect to MySQL at 127.0.0.1:3306 with user root</b></p> <a href="https://prnt.sc/kZC6AVgUkkgf">https://prnt.sc/kZC6AVgUkkgf</a>
Answer
Avatar
1
Hùng Khương Beginner
Hùng Khương Beginner
Thống kê dữ liệu của từng ngày trong 7 ngày gần đây
Em chào mn ạ , hiện tại em đang muốn viết 1 câu truy vấn có thể count dữ liệu của từng ngày giới hạn trong 7 ngày gần đây. Nếu ngày nào không có dữ liệu sẽ trả là 0 . Mn giúp em với ạ <p> </p> <p> (Kết quả trả về giống hình em minh họa ạ<img class="alignnone size-full wp-image-4912" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/03/Screenshot-2022-03-03-011420.png" alt="" /> <img class="alignnone size-full-size wp-image-4913" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/03/Screenshot-2022-03-03-011359.png" alt="" />) </p>
Answer
Avatar
1
Han Beginner
Han Beginner
MySQL insert batch or insert single with multithread in JAVA
Chào mọi người, hiện em đang là sv năm 3 IT của 1 trường đh tại Hà Nội và đang học java và mysql. <p> </p> <p> Em có một câu hỏi mong mọi người có thể giải đáp ạ. </p> <ul> <li>Khi insert 1 list bàn ghi vào DB thì giữa việc sử dụng 1 luồng với batch insert và sử dụng multi thread của java để insert từng bản ghi một, cái nào sẽ có performance tốt hơn ạ ?</li> <li> Nếu insert cùng 1 lúc nhiều bản ghi như vậy vào cùng 1 table có id auto increase thì DB sẽ xử lý insert tuần tự ạ?</li> </ul>
Answer