Avatar
1
Hồng Quân Nguyễn Beginner
kafka serializer và deserializer
hi mn, em đang sử dụng kafka cho sản phẩm của mình. Về việc ser/des thì trong dự án thực tế thì mn hay dùng cách nào để ser/des vậy ạ? em tính sử dụng avro nhưng lại phải cài thêm schema registry vậy nên dùng Json/Protobuf/Avro sẽ tốt hơn ạ?
Answer
Avatar
0
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Đa luồng với Kafka Consumer
Tks a vì câu trả lời ! <p> </p> <p> Em có dùng <strong>@KafkaListener</strong> để nhận tin nhắn sau đó gửi gmail (tốn nhiều thời gian) cho user.Em dùng đa luồng cho chức năng này để giải quyết vấn đề treo thread khi xử lý trong listener (do listener mặc định có 1 thread ) </p> <p> </p> <p> Em có 2 lựa chọn : </p> <ol> <li>Như em nói ở trên dùng <strong
Answer
Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Hỏi về việc gửi tin nhắn qua Message Queue (RabbitMQ,Kafka)
<em>Xin chào mọi người,</em> <p> </p> <p> Theo em được biết thì trong 1 hệ thống <em><strong>Microservices</strong> </em>thì các chức năng như gửi Mail, SMS cho khách hàng thì sẽ được tách thành 1 service mới.Khi cần gửi mail thì sẽ gửi 1 message đến MQ trung gian (Kafka,RabbitMQ,..) chứ không gửi theo kiểu request như thông thường. </p> <p> </p> <p> Em
Answer
Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Thự tự tin nhắn trong Kafka
Chào mọi người, <p> </p> <p> Ví dụ trong Kafka e tạo <strong>1 topic</strong> gồm có  <strong>5 partition.</strong>Theo em hiểu thì khi 1 Consumer nhận message từ topic thì sẽ nhận được từ message từ tất cả partition của topic đó. </p> <ol> <li>Em muốn hỏi là <strong>Consumer</strong> khi nhận các message từ Kafka (<em>nhiều</em> <em>partition</em>) thì c
Answer
Avatar
1
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
EzyKafka khác gì thư viện kafka official?
Hi anh, anh có thể brief qua ezykafka của monkeys có điểm gì nổi bật hơn thư viện official k ạ. Em muốn hiểu rõ hơn về ưu điểm/nhược điểm của ezykafka mà k thấy docs có ghi?
Answer
Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Start kafka localhost
Start kafka localhost
Answer
Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về đa luồng khi làm việc với Kafka Consumer
Chào mọi người, <p> </p> <p> Hiện tại thì em mới tìm hiểu về Kafka gần đây nên kiến thức về Kafka và cả kiến thức đa luồng trong Java của em chỉ ở mức cơ bản thôi ạ. </p> <p> </p> <p> Em có một câu hỏi muốn hỏi anh Dũng và mọi người là: </p> <ol> <li>Em dùng @KafkaListener để nhận message từ 1 topic.</li> <li>Sau khi nhận message từ Kafka thì sẽ xử lý
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Vì sao kafka được ưu thích hơn cả?
Vì sao kafka được ưu thích hơn cả?
Answer