Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
sự khác nhau giữa Maven Projeck với Dynamic Web Projeck
Em chào mọi người! <p> Em đang tự học Java Web (Servlet/JSP) với Eclip trong quá trình tạo 1 projeck thì nên chọn Maven Projeck hay Dynamic Web Projeck tại sao? và sự khác nhau ở 2 cách tạo trên là gì? </p> <p> </p> <img class="alignnone size-full wp-image-3907" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/12/Screenshot-2021-12-21-152244.png" alt="" />
Answer