Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Validate trường dữ liệu UTF8
Chào mọi người <p> </p> <p> Em có bài toán là: validate các trường nhập dấu tiếng việt sẽ bị lỗi thì mình nên dùng cách nào để biết được người dùng nhập tiếng việt ạ </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
1
Mai Quang Diệu Beginner
Validate Spring boot input
Anh cho em hỏi chút với là với các validate bình thường trong spring boot  em cũng đã validate được rồi nhưng mà với validate mà truyền vào là 1 body thì với input là Integer nhưng em nhập String vào thì nó báo lỗi là Can't parse String to Interger <p> </p> <p> Nhờ anh chia sẻ giúp em cách để validate hoặc handle exception với trường hợp trên trong spring boot ạ </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn! </p>
Answer