Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Khi nào thì nên và làm thế nào để viết unit vs integration test có ý nghĩa anh nhỉ?
Khi nào thì nên và làm thế nào để viết unit vs integration test có ý nghĩa anh nhỉ?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Spring Boot Integration test sử dụng có cả mockup lẫn service thật
Spring Boot Integration test sử dụng có cả mockup lẫn service thật theo các bước như sau: <p> </p> <ol start="1"> <li>Khởi tạo project theo các bước này: <a href="https://stackask.com/question/huong-dan-su-dung-spring-boot-test-controller/ " target="_blank">https://stackask.com/question/huong-dan-su-dung-spring-boot-test-controller/ </a></li> <li>Giả sử ch
Answer