Avatar
1
Mai Quang Diệu Beginner
Có dùng spring webflux với mysql jpa được không?
Mọi người ơi giúp e vấn đề sử dụng spring webflux kết nối mysql và jpa báo không hỗ trợ. <p> </p> <p> Có ai có kinh nghiệm về vấn đề này giúp em được không ạ? </p> <p> </p> <p> Em xin hướng dẫn luôn của mọi người đang cấu hình như nào ạ. </p> <p> </p> <p> &nbsp; </p>
Answer