Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Khi nào nên dùng search engine
Hello các bạn, thường khi nào các bạn quyết định cho search engine. Nếu chỉ dùng full text search thì có cần implement elastic search không. giữa nhiều search engine vì sao elastic search mọi người thích dùng vậy
Answer