Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Ethereum Ropsten Testnet RPC là gì?
Ethereum Ropsten Testnet RPC là gì?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Tham gia vào mạng Ropsten Test Networking
Nếu bạn đã quen với mạng ethereum private rồi và muốn bước ra thế giới nhưng lại không có đủ tài chính thì mua eth thì việc tham gia vào một mạng test cũng là một ý tưởng không tồi, và Ropsten là một mạng như thế. <p> </p> <p> Để tham gia vào Ropsten network bạn cần làm một số bước sau đây: </p> <p> </p> <ol start="1"> <li>Cài metamask trên chrome exten
Answer