Avatar
0
tvd12 Enlightened
tvd12 Enlightened
Ethereum Ropsten Testnet RPC là gì?
Ethereum Ropsten Testnet RPC là gì?
Answer
Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Tham gia vào mạng Ropsten Test Networking
Nếu bạn đã quen với mạng ethereum private rồi và muốn bước ra thế giới nhưng lại không có đủ tài chính thì mua eth thì việc tham gia vào một mạng test cũng là một ý tưởng không tồi, và Ropsten là một mạng như thế. <p> </p> <p> Để tham gia vào Ropsten network bạn cần làm một số bước sau đây: </p> <p> </p> <ol start="1"> <li>Cài metamask trên chrome extension, bạn cũng có thể cài trên mobile, nhưng để học tập thì hãy cài trên chrome. </li> <li>Tạo một tài khoản với metamask </li> <li>Sử dụng geth tạo một tài khoản trên máy tính của bạn </li> <li>Click vào avatar trên metamask để nó hiện lên menu và chọn <code>Import Account</code> </li> <li>Chọn type là JSON File và tìm đến file keystore của bạn, ví dụ: <code>UTC--2021-11-03T01-28-27.943630000Z--3c31b4b9d6c24bad29498f99aaa6914231362c7f</code> </li> <li>Request eth từ những nhà hảo tâm: chọn tài khoản vừa import chọn <code>Buy</code>, ở phần Test Faucet chọn Get Ether, khi trang <a href="https://faucet.metamask.io/" target="_blank">https://faucet.metamask.io/</a> chọn <code>faucet</code> <code>request 1 ether from faucet</code> </li> <li>Nếu bạn không nhận được ether, bạn có thể request tại: <a href="https://faucet.ropsten.be/" target="_blank">https://faucet.ropsten.be/</a> </li> <li>Sau các bước trên bạn sẽ có tài khoản trên mạng Ropsten với một số eth nhất định, ví dụ của mình </li> </ol> <p> </p> <img src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2021/11/Screen-Shot-2021-11-04-at-9.44.13-AM.png" alt="" class="alignnone size-full wp-image-2946" />
Answer