Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
Thêm tên miền edu vào danh sách của JetBrains
<a href="https://github.com/JetBrains/swot" target="_blank" rel="noopener">https://github.com/JetBrains/swot</a> <p> Nhờ anh/chị thêm kientruchanoi.txt vào để sinh viên kiến trúc được dùng free ạ </p>
Answer