Avatar
1
Tan Beginner
Tan Beginner
Session bị mất khi đóng browser
Theo mình biết thì khi user login và sau đó đóng trình duyệt thì session cookies sẽ bị mất, vậy tại sao sau khi tắt browser và mở lại thì vẫn thấy đang login?
Answer
Avatar
1
Lâm Văn Đời Beginner
Session + Cookie và JWT
Xin chào mọi người, theo em được biết thì với các Monolithic application thì thường dùng Session(Cookie) để xác thực. <p> </p> <p> Em có 2 câu hỏi muốn hỏi là : </p> <ol> <li>Đối với combo các ứng dụng <em><strong>SPA + App mobile </strong></em> dùng chung 1 Backend <em>(Microservice)</em> thì tại sao ở phần xác thực các ứng dụng thường dùng JWT thay vì d
Answer