Avatar
1
8bu Beginner
8bu Beginner
Sử dụng IPFS để làm headless CMS cho blog?
Gần đây NFT nổi lên như là 1 hiện tượng, IPFS cũng nhờ đó được nhiều người biết tới hơn, trong đó có em. Trước đó em đã đọc qua cách hoạt động của IPFS &amp; biết tới service pinata.cloud thông qua project Snapshot của Fabien. <p> </p> <p> Vì có dịp đọc code &amp; contribute 1 ít trong project đó, em thấy họ sử dụng IPFS để store vote của user. Nên em tìm
Answer