Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
EzyFox Server: trước khi access vào app thì có cách nào để get được số user trong app đó ko?
a ơi, trước khi access vào app thì có cách nào để get được số user trong app đó ko?, vd như e join vào zone 1, trong zone 1 có 10 app, thì trước khi e access vào app có cách nào e có thể request để lấy được số user hiện của của tất cả các app đó không a?
Answer