Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
cách làm chức năng hiển thị ảnh của đường dẫn trong stackask
Anh ơi, anh làm chức năng hiển thị ảnh của một đường dẫn như thế nào ạ. Khi em paste đường dẫn : ABC.xyz/image.jpg nó không phải là 1 string mà nó đã có thể hiển thị cả ảnh trong đó ạ Ví dụ em copy từ <a href="https://cpc.vn/Portals/0/TinBai/a6af94eca16d52330b7c12.jp/g " target="_blank">https://cpc.vn/Portals/0/TinBai/a6af94eca16d52330b7c12.jp/g </a> (anh bỏ dấu gạch chéo trước chữ g cuối cùng đi) nó sẽ ra ảnh của đường link đó <img src="https://cpc.vn/Portals/0/TinBai/a6af94eca16d52330b7c12.jpg" />
Answer