Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Làm chức năng chuyển tiền
Em muốn thiết kế 1 chức năng transfer money đơn giản như này có rủi ro gì k ạ <p> </p> <pre> @Transaction &ltspan&gtpublic&lt/span&gt &ltspan&gtvoid&lt/span&gt transferMoney(&ltspan&gtLong&lt/span&gt start, &ltspan&gtLong&lt/span&gt destination, &ltspan&gtDouble&lt/span&gt cost) { &ltspan&gtif&lt/span&gt (start.getCost &lt; cost ) -&gt; &ltspan&gtt
Answer
Avatar
1
Cesc Nguyễn Beginner
Cesc Nguyễn Beginner
Xử lý vấn đề Transaction trên nhiều Repositories
Hi anh chị em, chắc hẳn mọi người đã sử dụng Repository pattern rất nhiều trong lập trình rồi. Em cũng vậy, tuy nhiên em đang gặp phải một vấn đề về việc khi muốn transaction trên nhiều repositories, thì mình nên xử lý thế nào cho hiệu quả. Anh chị em có thể chia sẻ cùng em ở đây nhé ạ. Cảm ơn mọi người.
Answer
Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
deadlock thực tế
Hôm trước em có bài toán Transaction bị deadlock nhưng lần này em chia sẻ cụ thể hơn <p> </p> <p> Ở cùng 1 thời điểm, có 2 transaction A và B xảy ra đồng thời </p> <p> </p> <p> A sẽ update record có id = 1 ở bảng user sau đó update record có id = 2 ở bảng address </p> <p> </p> <p> B sẽ update record có id = 2 ở bảng address và update record có id = 1
Answer
Avatar
0
toilahtc Beginner
toilahtc Beginner
transaction: có thể thực thi câu lệnh sql trong transaction nếu có exception xảy ra không
Giả sử: trong 1 transaction có 2 câu lệnh insert A và B <p> <ul> <li> insert A : ok </li> <li> insert B:  exception </li> </ul> </p> <p> </p> <p> Liệu có cách nào để vẫn thực thi câu lệnh insert A không ạ? </p>
Answer
Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
tránh deadlock với Transaction trong Database
Anh ơi, khi 1 ứng dụng có 2 thread Update  2 bảng A đến B và B đến A với cùng 1 record sẽ xảy ra deadlock, điều này không tránh khỏi. 2 thread sẽ chờ nhau nhả khoá dẫn đến cả 2 transaction không bao giờ được commit. Vậy khi gặp trường hợp này anh làm cách nào ngoài việc restart Database. Để tránh deadlock, đa số mọi người sẽ khuyên các thao tác update Databa
Answer