Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
Cách lựa chọn thuật toán Load Balance
Anh ơi, khi triển khi Load Balance trong trường hợp nào nên chọn thuật toán nào round robin, least connection...  Ưu nhược điểm một số thuật toán khi áp dụng thực tế ạ
Answer
Avatar
1
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
mục đích Ngnix
Anh ơi, cho em hỏi vì sao họ hay dùng Ngnix làm API gateway và Load balancer mà k dùng Java app như Ribbon, Eureka của Spring ạ
Answer