Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Validate ngày tháng trong năm
Em chào mọi người <p> </p> <p> Cho em hỏi là làm cách nào để mình kiểm tra các ngày tháng trong năm (ví dụ 31/2 // false) tháng có 31 ngày nhưng tháng chỉ có 30 ngày ... </p> <p> ngoài kiểm tra if else, switch case thì trong Java hay Spring có hỗ trợ validate Date như trên không ạ </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer