Avatar
1
Quốc Hưng Hoàng Beginner
Làm thế nào để unsubscribe email
Chào anh Dũng và mọi người, <p> </p> <p> Em đang nghiên cứu làm chức năng unsubscribe email </p> <p> </p> <p> Sau khi xem qua tính năng này ở một số website thì unsubscribe url sẽ có path chứa 1 chuỗi các kí tự random. </p> <p> </p> <p> Vì vậy, em dự định sẽ encode/decode user pk sang uid string để identify người dùng khi họ request to unsubscribe.
Answer
Avatar
1
Quốc Hưng Hoàng Beginner
Lưu trữ text with formatting trong database
Chào anh Dũng, <p> </p> <p> Hiện tại em đang làm 1 project mà ở đó người dùng có thể soạn văn bản kèm format (in đậm, in nghiêng, hyperlink, hình ảnh v.v...) để gửi mail. </p> <p> </p> <p> Trong project có tính năng là người dùng có thể tuỳ chỉnh signature của họ (tương tự signature của gmail, nằm cuối cùng trong 1 nội dung mail). </p> <p> </p> <p> H
Answer