Avatar
1
Van Dong Ta Beginner
Van Dong Ta Beginner
Viết web3 client có dùng được Java Struts2 hay Spring được không?
Anh em cho hỏi là viết web3 client thì dùng Java Struts 2 và Spring có được không hay nhất thiết phải dùng Reactjs? Vì mình chỉ quen dùng java server site mà ko quen dùng reactjs và nodejs? Vì hiện tại các sample trên mạng toàn dùng reactjs rất ít sử dụng java server site, anh em nào có kinh nghiệm sử dụng Reactjs và biết cả java thì tư vấn giúp mình với nhé. Xin cảm ơn nhiều!
Answer