Avatar
0
Vương Võ Thành Beginner
[Sharing]DestinationVariable trong Spring websocket
Em đang dùng <code>@SendTo("/topic/public") </code>ở bên BE để bên FE có thể subscribe. Nhưng vấn đề hiện tại em muốn nó subscribe tới 1 topic riêng thì em dùng <code> @SendTo("/topic/public/{eventId}")</code> để subscribe theo 1 event nào đó. Em thấy có cái <p> @DestinationVariable nhưng e đang dùng phiên bản Spring 2.5.5 hình như nó không support ạ. </p>
Answer