Avatar
0
Nguyễn Thái Sơn Professional
Nguyễn Thái Sơn Professional
[Duplicated]vì sao cần zookeeper ạ
Mục đích zookeeper chỉ là lưu meta data của kafka đúng k anh, vậy em có thể sử dụng 1 database key value để lưu meta data của kafka k ạ, ví dụ redis ạ.
Answer