Avatar
1
Cường Ngô Beginner
Cường Ngô Beginner
Arraylist trong Kotlin
E có một arraylist với nhiều giá trị thứ [0] trùng nhau, giờ e muốn bỏ hết những giá trị thứ [0] trùng nhau đó nhưng để lại giá trị thứ [1] lớn nhất của giá trị thứ [0] đó thì như thế nào ạ. <p> </p> <p> Theo như trong hình này thì e chỉ muốn để lại [a,3][b,3][c,3] thôi, em cảm ơn.<img class="alignnone size-full wp-image-7694" src="https://stackask.com/wp-content/uploads/2022/10/ssssss.jpg" alt="" /> </p>
Answer