Avatar
0
uzumaki258 Beginner
uzumaki258 Beginner
Suggest lib cho isolate Flutter
Hi mọi người, <p> </p> <p> Em đang làm app có dùng đến isolate để prepare, và loading cho nhanh hơn. Không biết mọi người có dùng lib nào để bớt boilercode khi làm isolate cho heavy state không ạ. </p> <p> </p> <p> Cảm ơn mọi người </p>
Answer