Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Convert Date/TimeStamp sang số nguyên
Em chào mọi người <p> </p> <p> Cho em hỏi là trong Spring boot có cách nào hỗ trợ converter kiểu dữ liệu Date/ TimeStamp sang Number và converter Number về lại kiểu Date/TimeStamp không ạ nếu không mình còn cách nào khác không ạ. </p> <p> </p> <p> Em cảm ơn </p>
Answer