Avatar
0
Nguyen Nam Teacher
Nguyen Nam Teacher
Dịch vụ lưu trữ đám mây
Mọi người cho em hỏi giữa Amazon S3 và Azure Storage thì nên chọn dịch vụ nào ạ? <p> </p> <p> Với tiêu chí ngon bổ rẻ ạ. </p> <p> </p> <p> Em cám ơn. </p>
Answer