Avatar
0
Nguyễn Văn Lộc PH 1 3 4 9 2 Beginner
react native with nodejs
how to connect react native with node js
Answer
Avatar
0
Minh Nguyên Beginner
Minh Nguyên Beginner
Lựa chọn ngôn ngữ để làm việc
Em đang là sinh viên. Em muốn có một công việc ổn định, lương cao. Em đã từng thực tập NodeJs sử dụng NestJs (khá giống với Spring),  nhưng em thấy rất nhiều người nói Java trưởng thành hơn và được nhiều công ty lớn tuyển dụng hơn là NodeJs. Cả 2 em đều thích và em có một chút nền tảng Java nên em đang suy nghĩ chuyện đổi sang học Java. <p> </p> <p> Em không biết liệu lựa chọn như vậy có đúng không  hay nên làm tiếp NodeJs. </p> <p> </p> <p> Nếu bây giờ em đổi sang học Java thì em phải thực tập lại từ đầu hay có thể xin vào vị trí Fresher không ạ ? </p>
Answer