Avatar
1
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Tại sao có công ty dùng procedure có công ty lại không?
Xin chào! mình có 1 câu hỏi về stored procedure cho DB như này: Phần này được dùng nhiều trong các hệ thống liên quan tới oracle, sql server, nhưng app của công ty cũ của mình thì được dùng rất ít. Đó là do app của công ty đó nhỏ phải không nhỉ?
Answer