Avatar
0
monkey Enlightened
monkey Enlightened
Tại sao những framework/language như là NodeJS, Golang thì thường tự run được 1 web application?
a có thể explained cho e tại sao những framework/language như là NodeJS, Golang thì thường tự run được 1 web application mà ko cần 1 webserver như Apache Tomcat giống Java Spring ko a?
Answer