Avatar
1
Hihi Teacher
Hihi Teacher
Hỏi về Generate DDL Auto trong Spring
Xin chào mọi nguời , <p> </p> <p> Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp em có dùng tính năng tự động generate các bảng trong DB từ các entity trong Java.Và em thường hay bị mắc lỗi là để giá trị của dòng <em><strong>spring.jpa.hibernate.ddl-auto= create </strong></em>khiến cho dữ liệu trong DB bị mất hết .Đối với dữ liệu test trong đồ án của em thì việc mất
Answer